สีเรืองแสง
แนะนำวิธีการทาสีเรืองแสง และการผสมใช้งาน
รับเหมาทาสี วิธีการทาสีเรืองแสง และการใช้งาน สีเรืองแสงนั้น สามารถทาที่วัสดุ และโลหะทุกพื้นผิว ยกเว้นกระดาษและผ้าต่างๆ คำเตือน ห้ามรับประทาน กิน ทาที่ผิวหนัง และส่วนต่างๆในร่างกาย มีขั้นตอนที่สำคัญแบ่งออกเป็นข้อๆดังต่อไปนี้
1. ควรทาสีรองพื้นด้วย สีขาว หรือ สีโทนอ่อน ห้ามพื้นผิวเป็นสีดำ  หรือโทนที่ออกไปทางมืด ถ้าอยากให้เรืองแสงได้ดีที่สุด
2. ควรคนสารที่ตกตะกอนให้เข้ากัน คนจนละเอียดจนเป็นเนื้อเดียวกัน แนะนำให้ใช้ไม้ยาวคน (ลักษณะเดียวกับตะเกียบ) หรือวัสดุแข็งแต่มีรูปทรงคล้ายตะเกียบ
3. ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดก่อนทา สามารถใช้แปรงหรือพู่กันทาได้เลย ถ้าอยากให้เรืองแสงได้มาก ควรทาอย่างน้อย 2 รอบ รอบแรกทาแล้วปล่อยให้แห้งสนิค แล้วจึงทาครั้งต่อไป
4. การทาให้เรียบเนียนขั้นตอนนี้สำคัญมากเริ่มตั้งแต่การคนสีให้เข้ากันจนละเอียดให้เป็นเนื้อเดียวกัน และต้องใช้น้ำหนักมือให้เท่ากันถ้ายังคนไม่ละเอียดพอ อาจจะทำให้เรืองแสงไม่เท่ากัน *สำคัญมาก*
5. การเรืองแสงเมื่อรับแสงต่างๆรอบตัว มันจะรับและปล่อยพลังงานตลอดเวลา แต่จะสว่างมองเห็นในที่มืด ถ้าใช้ไฟแบล็คไลท์ส่องจะดูดซับแสงได้ทันทีและรวดเร็วกว่าแสงชนิดอื่นๆ รับเหมาทาสี Cry

edit @ 4 Mar 2011 01:02:17 by Pookieman

edit @ 14 Jul 2011 12:51:02 by Pookieman